NL EN

Stack en Duet Haarlem


In opdracht van HBB Groep maakten wij een ontwerp voor de herontwikkeling van een voormalige kantoorlocatie in Haarlem. De ligging aan de Leidsevaart op de kruising met de Westelijke Randweg is zeer gunstig: het project is dicht bij het station, het centrum van Haarlem en het strand.

Het ontwerp bestaat uit drie bouwvolumes die in maat en hoogte reageren op de stedenbouwkundige situatie in de omgeving. Het gewenste hoogteaccent wordt bereikt door het appartementengebouw aan de noordzijde. De vormgeving van dit blok is in sterke mate beïnvloed door de geluidsbelasting op de beide woongevels. Door inventieve oplossingen met glazen geluidsschermen en geluidwerende galerijen is hier een prettig woonklimaat gecreëerd.

De lagere woonblokken met ruime stadswoningen sluiten in hoogte aan op de bestaande woningen. Door de compositie van de volumes ontstaat een geluidsluw binnenterrein waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Voor het binnenterrein kozen we voor de toepassing van zachte materialen, om contrast met de stedelijke buitengevels te creëren.

De doelgroep en locatie voor de 98 appartementen zijn de aanleiding voor de naam van dit deel van het project; STACK: starters on track. Met zaken als hoogwaardig afgebouwde woningen, centrale Wifi-voorzieningen en deelauto's voor de bewoners wordt de doelgroep van starters op eigentijdse en unieke wijze aangesproken.

Waar STACK specifiek is ingericht voor starters, is het andere projectdeel – DUET – een combinatie van wonen en werken. De 14 zeer ruime eengezinswoningen beschikken naast het woongedeelte over een praktijkruimte op de begane grond. 

project details
98 appartementen
14 eengezinswoningen
550 m2 bedrijfsruimte
2400 m2 halfverdiepte kelderbak
HBB Planontwikkeling
Opgeleverd